Cristin-person-ID: 513205
Person

Aktiv cristin-person Silje Stangeland Lie

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

EHelse • Livsstilsendringer, Diabetes, Sykepleie • Miljøterapi • Helsefag • Selvbestemmelse • Motivasjon • Veiledning • Diabetes • Rehabilitering • Fysioterapi • Telecare

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Silje Stangeland Lie

Tittel

Silje Stangeland Lie

Sammendrag

Har bakgrunn som fysioterapeut, og har jobbet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Har tidligere forsket på effekter av et livsstilsendringsprogram for mennesker med fedme (Stor og Sterk - Frisklivssentraler). I Ph.D. prosjektet mitt (2013-2018) arbeidet jeg med utvikling, tilpasning og pilotering av en eHelse veiledningsmetode for mennesker med type 2 diabetes i allmennpraksis. Veiledningsmetoden (Guidet Egenbeslutning) er en personsentrert pedagogisk modell som fremmer refleksjon, vektlegger autonomi og selvbestemmelse, utvikling av ferdigheter og indre motivasjon. Ph.D. prosjektet var en del av det større Forskningsrådsfinansierte DiaHealth prosjektet, ledet av Marit Graue ved HVL. Jobber per dags dato som førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige Høgskole.

Resultater Resultater

Digitalisering i helsevesenet skaper nye roller for sykepleier og pasient.

Lie, Silje Stangeland. 2019, Sykepleien Forskning. VIDFagartikkel

Pilotering av en nettbasert veiledningsmetode for voksne med type 2 diabetes i allmennpraksis.

Lie, Silje Stangeland. 2019, Diabetesfag. VIDPopulærvitenskapelig artikkel

Digital sykepleier-pasient relasjon.

Lie, Silje Stangeland. 2019, Sykepleien Forskning. VIDFagartikkel

Utprøving av en nettbasert veiledningsmetode for voksne med type 2-diabetes i allmennpraksis.

Lie, Silje Stangeland. 2019, Best Practice Nordic. Diabetes/Hjerte- Karsykdommer. VIDPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »