Cristin-person-ID: 513205
Person

Aktiv cristin-person Silje Stangeland Lie

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Emneord

EHelse • Livsstilsendringer, Diabetes, Sykepleie • Miljøterapi • Helsefag • Selvbestemmelse • Motivasjon • Veiledning • Diabetes • Rehabilitering • Fysioterapi • Telecare

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Silje Stangeland Lie

Tittel

Silje Stangeland Lie

Sammendrag

Har bakgrunn som fysioterapeut, og har jobbet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Har tidligere forsket på effekter av et livsstilsendringsprogram for mennesker med fedme (Stor og Sterk - Frisklivssentraler). I Ph.D. prosjektet mitt (2013-2018) arbeidet jeg med utvikling, tilpasning og pilotering av en eHelse veiledningsmetode for mennesker med type 2 diabetes i allmennpraksis. Veiledningsmetoden (Guidet Egenbeslutning) er en personsentrert pedagogisk modell som fremmer refleksjon, vektlegger autonomi og selvbestemmelse, utvikling av ferdigheter og indre motivasjon. Ph.D. prosjektet var en del av det større Forskningsrådsfinansierte DiaHealth prosjektet, ledet av Marit Graue ved HVL. Jobber per dags dato som førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige Høgskole.

Resultater Resultater

Ungt fólk með tegund 1 sykursýki: Reynsla ungs fólks af þátttöku í íhlutun þar sem PAID-streitukvarðinn var notaður.

Sigurdardottir, Árún K.; Hernar, Ingvild; Graue, Marit; Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Lie, Silje Stangeland; Richards, David A; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Haugstvedt, Anne. 2021, Sjónaukinn 2021. Notendamiðuð velferðarþjónusta: fortíð, nútíð, framtíð. VID, HAUKELAND, HáA, UoE, HVL, UIBVitenskapelig foredrag

Vernepleierstudenter bidrar til å fremme brukernes helse.

Klepsvik, Tove; Lie, Silje Stangeland. 2021, Fontene. VIDFagartikkel

Young adults with type 1 diabetes and their experiences with diabetes follow‐up and participation in the DiaPROM pilot trial: A qualitative study.

Hernar, Ingvild; Graue, Marit; Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Lie, Silje Stangeland; Sigurdardottir, Árún K.; Richards, David A; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Haugstvedt, Anne. 2021, Diabetic Medicine. VID, FSA, HAUKELAND, HáA, UoE, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Nurses’ and physicians’ experiences with diabetes consultations and the use of dialogue tools in the DiaPROM pilot trial: A qualitative study.

Haugstvedt, Anne; Hernar, Ingvild; Graue, Marit; Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Lie, Silje Stangeland; Sigurdardottir, Árún K.; Richards, David A; Kolltveit, Beate-Christin Hope. 2020, Diabetic Medicine. VID, HáA, HAUKELAND, UoE, HVL, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »