Cristin-person-ID: 58142
Person

Olav Helge Førde

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Helse Nord RHF

Kontaktinformasjon

Telefon
77644839

Resultater Resultater

Regional variation in hospitalizations and outpatient appointments for diverticular disease in Norway: a nationwide cross-sectional study.

Rosenlund, Ingvild Mathiesen; Leivseth, Linda; Førde, Olav Helge; Revhaug, Arthur. 2018, Scandinavian Journal of Gastroenterology. UIT, UNN, HELSENORDVitenskapelig artikkel

Bidrar overdiagnostikk til høye melanomtall?

Kristiansen, Ivar Sønbø; Bugge, Christoffer; Førde, Olav Helge. 2018, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, OSLOECON, HELSENORD, UIOLeserinnlegg

Extent, regional variation and impact of gynecologist payment models in routine pelvic examinations: A nationwide cross-sectional study.

Rosenlund, Ingvild Mathiesen; Leivseth, Linda; Nilsen, Ingard; Førde, Olav Helge; Revhaug, Arthur. 2017, BMC Women's Health. UIT, UNN, HELSENORDVitenskapelig artikkel

Routine deferred computed tomography for patients with suspected urolithiasis is low-value healthcare.

Rosenlund, Ingvild Mathiesen; Førde, Olav Helge; Revhaug, Arthur. 2017, Scandinavian journal of urology. UIT, UNNVitenskapelig artikkel

Hospital volume and 1-year mortality after treatment of intracranial aneurysms: a study based on patient registries in Scandinavia.

Lindekleiv, Haakon; Mathiesen, Ellisiv B.; Førde, Olav Helge; Wilsgaard, Tom; Ingebrigtsen, Tor. 2015, Journal of Neurosurgery. UIT, UNNVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 50 | Neste | Siste »