Cristin-person-ID: 58381
Person

Aktiv cristin-person Else Lykkeslet

  • Stilling:
    Professor
    ved Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Professor
    ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Resultater Resultater

Finding ways to carry on : stories of vulnerability in chronic illness.

Synnes, Oddgeir; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Gjengedal, Eva; Høie, Magnhild; Jørgensen, Else; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad; Sundal, Hildegunn mfl.. 2020, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. VID, UIT, UIA, HIM, UIBVitenskapelig artikkel

A complex reminding : the ethics of poetry writing in dementia care.

Synnes, Oddgeir; Råheim, Målfrid; Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva. 2020, Dementia. VID, HIM, UIBVitenskapelig artikkel

Fagkunnskap på godt og vondt - helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn på sykehus, en kvalitativ studie.

Skaret, Claudine; Lykkeslet, Else; Eines, Trude Fløystad. 2020, Nordisk tidsskrift for helseforskning. HIMVitenskapelig artikkel

Separation characterized by responsibility and guilt : family caregivers' experience with palliative care for a close family member with severe dementia in long-term care facilities.

Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else. 2020, Dementia. NTNU, HIM, UIBVitenskapelig artikkel

Kunsterfaring som grunnlag for erkjennelse.

Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else. 2019, Liber. HIM, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 65 | Neste | Siste »