Cristin-person-ID: 6035
Person

Aktiv cristin-person Solveig Holen

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved RBUP Øst og Sør

Kontaktinformasjon

Telefon
22586000

Resultater Resultater

"Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?".

Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Askeland, Anne Liv; Goverud Andersson, Ola mfl.. 2020, Barn og unge kongressen 2020. UIT, NTNU, RBUPPoster

Gi barn som strever hjelp til mestring på egne premisser.

Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. 2020, Forskning.no. UIT, NTNU, RBUPKronikk

Forebygging av vanlige psykiske lidelser hos barn og unge - Er gruppe- og internettbaserte tiltak vikrsomme og kostnadseffektive?

Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter. 2020, Tidsskrift for kognitiv terapi. UIT, RBUPFagartikkel

Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn - effekten av det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn.

Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig. 2020, Best Practice Nordic. UIT, NTNU, RBUPFagartikkel

Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering.

Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Sund, Anne Mari; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode mfl.. 2020, Barn og Unge kongressen 2020. UIT, NTNU, RBUPPoster
1 - 5 av 113 | Neste | Siste »