Cristin-person-ID: 613824
Person

Tiril Cecilie Borge

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Implikasjoner av hjemmeskole under covid-19-pandemien: en systematisk hurtigoversikt over skandinaviske studier.

Nøkleby, Heid; Berg, Rigmor; Borge, Tiril Cecilie; Johansen, Trine Bjerke. 2022, Tidsskrift for velferdsforskning. FHIVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Overdosevarslingssystemer: en forenklet metodevurdering - kartlegging .

Muller, Ashley Elizabeth; Borge, Tiril Cecilie. 2022, FHIRapport

Implementation and evaluation activities to build support for machine learning .

Ames, Heather Melanie R; Muller, Ashley Elizabeth; van de Velde, Stijn Rita Patrick; Borge, Tiril Cecilie; Himmels, Jan Peter William; Hestevik, Christine Hillestad; Jardim, Patricia Sofia Jacobsen; Rose, Christopher James; Nguyen, Lien; Meneses-Eschavez, Jose. 2022, Information Retrieval Meeting. FHIVitenskapelig foredrag

The effect of machine learning tools for evidence synthesis on resource use and time-to-completion: protocol for a retrospective pilot study.

Muller, Ashley Elizabeth; Berg, Rigmor; Meneses-Eschavez, Jose Francisco; Ames, Heather Melanie R; Borge, Tiril Cecilie; Jardim, Patricia Sofia Jacobsen; Cooper, C; Rose, Christopher James. 2022, UIT, FHIRapport

Psykologisk debriefing for helsepersonell involvert i uønskede pasienthendelser: en systematisk oversikt .

Meneses Echavez, Jose Francisco; Borge, Tiril Cecilie; Nygård, Henriette Tyse; Gaustad, Jon-Vidar; Hval, Gyri. 2022, FHI, OUSRapport
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »