Cristin-person-ID: 933
Person

Aktiv cristin-person Kristin Rogde

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Improvement in oral language interventions: Differences and relation between effects on treatment-inherent measures and effects on standardized tests.

Rogde, Kristin; Hagen, Åste Mjelve; Lervåg, Arne; Melby-Lervåg, Monica. 2021, Nordic Journal of Literacy Research. UIOVitenskapelig artikkel

Effekten av språkintervensjoner på tidlig leseforståelse.

Hagen, Åste Marie Mjelve; Rogde, Kristin. 2021, Cappelen Damm Akademisk. UIO, HVLFaglig kapittel

Measuring Listening Comprehension and Predicting Language Development in At-Risk Preschoolers.

Hagen, Åste Mjelve; Knoph, Rebecca; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Lawrence, Joshua; Lervåg, Arne; Melby-Lervåg, Monica. 2021, Scandinavian Journal of Educational Research. UIOVitenskapelig artikkel

Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport .

Bergene, Ann Cecilie; Lødding, Berit; Rogde, Kristin; Myklebust, Runa Brandal; Bubikova-Moan, Jarmila; Vika, Karl Solbue. 2020, NIFURapport

LURI: A Listening Comprehension Measure for Preschool Children. .

Hjetland, Hanne Næss; Hagen, Åste Mjelve; Rogde, Kristin; Knoph, Rebecca; Melby-Lervåg, Monica. 2020, Interactive poster accepted at the Annual Meeting of the Society for Scientific Studies of Reading, Newport Beach, CA, USA (Conference canceled). UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »