Cristin-person-ID: 9776
Person

Aktiv cristin-person Heidi Andersen Zangi

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sykepleievitenskap

Kontaktinformasjon

Telefon
93054517
Sted
Heidi A. Zangi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo Tlf: 930 54 517 Epost:heidi.zangi@diakonsyk.no

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Heidi Andersen Zangi

Sammendrag

Sykepleier/Phd Førsteamanuensis

Tittel

Heidi Andersen Zangi

Sammendrag

Nurse/PhD Associate professor

Resultater Resultater

The emotional approach coping scale (EAC): Psychometric Properties of the Norwegian version.

Zangi, Heidi Andersen; Hamnes, Bente; Finset, Arnstein; Mowinckel, Petter; Hagen, Kåre Birger. 2007, EULAR Congress. VID, REVMA, DIAKONSYK, OUSVitenskapelig foredrag

A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO.

Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin; Schreurs, Karlein M.G.; Waxenberg, Lori B.; Weiss, Karen Elizabeth; Morrison, Eleshia J.; Haaland-Øverby, Mette mfl.. 2020, Journal of Medical Internet Research. VV, VID, USN, SU, DIAKONSYK, MAYO, UIO, OUS, UoF, UTVitenskapelig artikkel

2018 Update of the EULAR Recommendations for the Role of the Nurse in the Management of Chronic Inflammatory Arthritis.

Bech, Bianca; Primdahl, Jette; van Tubergen, Astrid; Voshaar, Marieke; Zangi, Heidi Andersen; Barbosa, Lurdes; Boström, Carina; Boteva, Boryana; Carubbi, Francesco; Fayet, Françoise mfl.. 2019, Annals of the Rheumatic Diseases. PORTUGAL, BULGARIA, FINLAND, ØSTERRIKE, DIAKONSYK, SLOVENIA, STORBRITAN, SPANIA, TSJEKKIA, IRLAND, FRANKRIKE, SVERIGE, SVEITS, TYSKLAND, NEDERLAND, ITALIA, DANMARKVitenskapelig artikkel

Revision of the Norwegian Effective Consumer Scale Using a Dual-Panel Approach.

Hamnes, Bente; Kjeken, Ingvild; Zangi, Heidi Andersen. 2019, Musculoskeletal Care. REVMA, DIAKONSYKVitenskapelig artikkel

Outcomes in patient education programmes for people with rheumatic diseases: Results from a Delphi process and a study of feasibility and responsiveness.

Røe, Renate; Grønning, Kjersti; Eriksson, Liv Rognerud; Zangi, Heidi Andersen. 2020, Musculoskeletal Care. VID, DIAKONSYK, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 43 | Neste | Siste »