Cristin-prosjekt-ID: 2521376
Sist endret: 25. november 2021, 15:49

Cristin-prosjekt-ID: 2521376
Sist endret: 25. november 2021, 15:49
Prosjekt

High somatic cell numbers in goat milk – influence on product quality (GoatMilkSCC)

prosjektleder

Siv Borghild Skeie
ved Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 22.655.363
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  Prosjektkode: 4205000163
 • Norsk: Forskningsmidler over jordbruksavtalen
  Prosjektkode: 320834
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 320834

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Næringsmiddelteknologi • Ernæring • Landbruksfag • Cellebiologi • Human og veterinærmedisinsk fysiologi • Fôring

Emneord

Melk • Melkeproduksjon • Geit • Epitelceller • Makrofager • Ost • Geitesykdommer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2021 Slutt: 30. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

High somatic cell numbers in goat milk – influence on product quality (GoatMilkSCC)

Populærvitenskapelig sammendrag

The somatic cell count (SCC) in goat milk is too high by the end of summer. The somatic cells are a mixture of cells from the mammary glands and white blood cells (leukocytes). Goat milk normally has a higher content of SCC than cow milk since the milk excretion from the mammary gland differs. If the leukocytes, which are several different types of cells with different functions, identify harmful bacteria or viruses in the udder, they will signal to other leukocytes and immune cells that they must attack, thereby increasing the SCC in the milk. The leukocytes contain enzymes that may have a negative impact for milk and cheese quality. In 2019, almost 20 million litres of goat milk were produced in Norway. The production is based on rangeland pasture and mountain farming. The oestrous often coincides with the end of summer, and during this period the SCC increases, although the goat shows no signs of udder inflammation. High SCC results in reduced payment for the milk, which can lead to reduced use of rangeland pastures. GoatMilkSCC should give us more knowledge about the type of cells found in goat milk, why the cells increase in number and how this affects milk quality, cheese making properties and cheese quality. In the project, a new method using flowcytometry will be developed for mapping the types of cell in the goat milk and we will investigate how the SCC vary between different individuals, when let out on pasture, oustrus, etc. Furthermore, we will investigate how the SCC affect the composition of milk, the properties of cheese making, cheese yield and the quality of the cheese. Both milk from individual goats and tank milk will be examined, and milk from different herds will be analysed. Professionals with expertise in veterinary medicine, milk quality, microbiology, immunology and dairy technology, as well as professionals from TINE and NSG will be involved in the project. The project also has relevance and transfer value for cell counts in cow milk.

Vitenskapelig sammendrag

 

The Norwegian dairy industry observe that the somatic cell count (SCC) often increases when dairy goats are let out on rangeland pasture and during oestrus. However, in goats, a high SCC is also observed in milk without signs of clinical mastitis, There is limited knowledge on how the content and type of SCC in goat milk varies between individual goats and over the course of lactation, and also on how they are influenced by  pasture. Moreover, the effects of the SCC on product quality remain largely unknown. Therefore, knowledge of how, and to what extent SCC affects milk- and product quality especially during the pasture period, is of great importance for the future of the Norwegian goat milk production. The novelty of the project is the combination/integration of high-resolution characterization of the somatic cell types by flow cytometry and goat milk composition (chemical and microbial) and goat milk processing aimed towards the production of increased value dairy products from goat milk. Goat milk SCC aims at securing a sustainable goat milk production from healthy goats by providing novel insights on reasons for high number of somatic cell counts (SCC) in Norwegian goat milk and its influence on the yield and quality of goat milk products. 

Tittel

Høyt innhold av somatiske celler i geitemelk - betydning for produktkvalitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Celletall er et mål på antall somatiske celler (SCC) i geitemelk. Cellene er en blanding av celler fra melkekjertlene og ulike hvite blodceller (leukocytter) med ulike funksjoner. Geitemelk har normalt et høyere celletall enn kumelk blant annet fordi melka ikke skilles ut fra melkekjertlene på samme måte. Dersom leukocyttene, identifiserer skadelige bakterier eller virus i juret, vil de signalisere til andre leukocytter og immunceller at de må angripe, og dermed øker celletallet i melka. Leukocyttene inneholder og skiller ut enzymer som kan ha negativ effekt på kvalitet av melk og ost. 

I 2019 ble det produsert nesten 20 millioner liter geitemelk i Norge. Produksjonen baseres i stor grad på utmarksressurser, og seterdrift er viktig. Hos geit sammenfaller brunstperioden med siste del av beiteperioden, og i denne tiden øker celletallet, selv om geita ikke viser tegn til jurbetennelse. Ved høyt celletall får bøndene redusert betaling for melka, dette kan føre til redusert bruk av utmarksbeite.  

GoatMilkSCC skal gi oss mer kunnskap om hva slags type celler som finnes i geitemelka, hvorfor cellene øker i antall, og hvordan dette påvirker melkekvalitet, ystingsegenskaper og kvaliteten på oster laget av geitemelk. I prosjektet skal vi utvikle en flowcytometrisk metode for å kartlegge hvilke typer celler som finnes i geitemelk, og vi skal undersøke hvordan celletallet varierer mellom ulike individer, ved beiteslipp, brunst osv. Videre skal vi undersøke hvordan celletall påvirker melkas sammensetning, ystingsegenskaper og osteutbytte og kvaliteten på osten. Både melk fra individuelle geiter og tankmelk fra ulike besetninger skal undersøkes. En rekke fagpersoner med ekspertise i veterinærmedisin, immunologi, mikrobiologi, melkekvalitet, og meieriteknologi, samt fagpersoner fra TINE og NSG vil være involvert i prosjektet. Prosjektet har også relevans og overføringsverdi for celletall i kumelk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siv Borghild Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Preben Boysen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tove Gulbrandsen Devold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Davide Porcellato

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ragnhild Aabøe Inglingstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tine Norske Meierier BA
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Distribution of somatic cell count and udder pathogens in Norwegian dairy goats.

Smistad, Marit; Sølverød, Liv; Inglingstad, Ragnhild Aabøe; Østerås, Olav. 2021, Journal of Dairy Science (JDS). TINEVitenskapelig artikkel

Mjølkekvalitet og ysting, Prosjektet GoatMilkSCC.

Bjørgan, Beate. 2021, Geitehelg og Avlskonferanse. NMBUFaglig foredrag

En hyllest til geiten - og osten.

Bjørgan, Beate. 2021, NMBUIntervju

Gårdsbesøk og melkeprøvetaking i prosjektet GoatMilkSCC.

Inglingstad, Ragnhild Aabøe. 2021, Sau og geit. TINEFagartikkel

GoatMilkSCC: Årets ysteforsøk.

Inglingstad, Ragnhild Aabøe. 2021, Sau og geit. TINEFagartikkel
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »