Cristin-prosjekt-ID: 323915
Sist endret: 16. november 2018, 15:37

Cristin-prosjekt-ID: 323915
Sist endret: 16. november 2018, 15:37
Prosjekt

MoBa, Den norske mor og barn-undersøkelsen

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 1999 Slutt: 1. januar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MoBa, Den norske mor og barn-undersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Den norske mor og barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var inkludert. Både biologisk materiale og spørreskjemadata er samlet inn allerede fra 17. svangerskapsuke - noe som gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med studien er å finne årsaker til sykdommer.

Det finnes etter hvert gode holdepunkter for at forhold i svangerskapet og tidlig barnealder kan ha stor betydning for barnets senere helse. Folkehelseinstituttet ønsker derfor å holde kontakt med familiene i mange år framover og samle inn stadig nytt materiale, Vi ønsker å skape en norsk forskningsdatabank med høy kvalitet.
 

Vitenskapelig sammendrag

Den norske mor og barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var inkludert. Både biologisk materiale og spørreskjemadata er samlet inn allerede fra 17. svangerskapsuke - noe som gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med studien er å finne årsaker til sykdommer.

Det finnes etter hvert gode holdepunkter for at forhold i svangerskapet og tidlig barnealder kan ha stor betydning for barnets senere helse. Folkehelseinstituttet ønsker derfor å holde kontakt med familiene i mange år framover og samle inn stadig nytt materiale, Vi ønsker å skape en norsk forskningsdatabank med høy kvalitet.
 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet

Camilla Stoltenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Instituttledelse ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Peak weight an heavy velocity to age 36 months and asthma development: the Norwegian Mother and Child Cohort Study.

Magnus, Maria Christine; Stigum, Hein; Håberg, Siri Eldevik; Nafstad, Per; London, Stephanie J.; Nystad, Wenche. 2015, PLOS ONE. FHI, UIO, NIHVitenskapelig artikkel

The relationship satisfaction scale – Psychometric properties.

Røysamb, Espen; Vittersø, Joar; Tambs, Kristian. 2014, Norsk Epidemiologi. UIT, FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Selection of questions to short-form versions of original psychometric instruments in MoBa.

Tambs, Kristian; Røysamb, Espen. 2014, Norsk Epidemiologi. FHI, UIOVitenskapelig artikkel

The biobank of the Norwegian Mother and Child Study - present status.

Paltiel, Liv; Skjerden, Trine Waagsbø; Harbak, Kari; Bækken, Siri Margrethe; Stensrud, Nina Kristin; Knudsen, Gun Peggy; Magnus, Per. 2014, Norsk Epidemiologi. FHIVitenskapelig artikkel

Depression and anxiety in women with epilepsy during pregnancy and after delivery: a prospective population-based cohort study on frequency, risk factors, medication, and prognosis.

Bjørk, Marte Helene; Veiby, Gyri; Reiter, Simone B. C. Frizell; Berle, Jan Øystein; Daltveit, Anne Kjersti; Spigset, Olav; Engelsen, Bernt; Gilhus, Nils Erik. 2015, Epilepsia. STOLAV, FHI, NTNU, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 241 | Neste | Siste »