Cristin-prosjekt-ID: 424567
Sist endret: 26. februar 2021 11:05

Cristin-prosjekt-ID: 424567
Sist endret: 26. februar 2021 11:05
Prosjekt

Teamledelse i barnehagen og barnehagelærerprofesjonalitet

prosjektleder

Wenche Aasen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag

Emneord

Profesjonalitet • Teamledelse • Ledelse i barnehagen

Kontaktinformasjon

Telefon
40069635
Sted
Wenche Aasen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Teamledelse i barnehagen og barnehagelærerprofesjonalitet

Sammendrag

Mål Prosjektet har et profesjonsteoretisk fokus der pedagogisk ledelse i barnehagen står sentralt. Målet er å bidra til å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon og utvikle kunnskap om teamledelse i barnehagen. Om prosjektet Prosjektet bidrar med teoretisk og empirisk kunnskap om teamledelse, teamkoordineringer og teamlæring i barnehagen. Pedagogisk leder er teamleder/avdeling/baseleder for assistentene som arbeider i barnehagen. Lederutfordringene ligger i at assistentene (faglærte og ufaglærte) er gitt et stort pedagogisk ansvar når de deltar i hverdagslivet i barnehagen. Prosjektet har fokus på to sider ved teamarbeidet, hensiktsmessige teamkoordineringer og vilkår for praksisnær ledelse i samspillet med assistentene. Eksempler på praksisnær ledelse er blant annet når pedagogisk leder/teamleder er rollemodell i praksisfellesskapet. Sentrale spørsmål som stilles i prosjektet er hvilke teamkoordineringer som er hensiktsmessige for ledelse og teamlæring, og hvilke utfordringer som ligger i å være rollemodell og leder i teamets utvikling av handlingskompetanser.

Vitenskapelig sammendrag

Mål Prosjektet har et profesjonsteoretisk fokus der pedagogisk ledelse i barnehagen står sentralt. Målet er å bidra til å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon og utvikle kunnskap om teamledelse i barnehagen. Om prosjektet Prosjektet bidrar med teoretisk og empirisk kunnskap om teamledelse, teamkoordineringer og teamlæring i barnehagen. Pedagogisk leder er teamleder/avdeling/baseleder for assistentene som arbeider i barnehagen. Lederutfordringene ligger i at assistentene (faglærte og ufaglærte) er gitt et stort pedagogisk ansvar når de deltar i hverdagslivet i barnehagen. Prosjektet har fokus på to sider ved teamarbeidet, hensiktsmessige teamkoordineringer og vilkår for praksisnær ledelse i samspillet med assistentene. Eksempler på praksisnær ledelse er blant annet når pedagogisk leder/teamleder er rollemodell i praksisfellesskapet. Sentrale spørsmål som stilles i prosjektet er hvilke teamkoordineringer som er hensiktsmessige for ledelse og teamlæring, og hvilke utfordringer som ligger i å være rollemodell og leder i teamets utvikling av handlingskompetanser.

Metode

Kvalitativ metode

Narrativ metode

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Aasen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Johanna Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Vilkår for utvikling av en lærende barnehage- teamledelse og teamlæring i barnehagen.

Aasen, Wenche. 2014, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Å utvikle barnehagearbeidet- ledelsesutfordringer i fremtidens barnehage.

Aasen, Wenche. 2014, Cappelen Damm Akademisk. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Teamledelse i barnehagen- praksisnær og helhetlig ledelsesfunksjon.

Aasen, Wenche. 2013, Foredrag (kurs) for førskolelærere i Haram kommune. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Teamledelse i barnehagen - profesjonell lederutvikling og lederdilemmaer i barnehage.

Aasen, Wenche. 2013, Kurs/foredrag Nordre Land kommune. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Teamledelse i barnehagen- gjesteforelesning ( kurs) Utdanningsforbundet.

Aasen, Wenche. 2013, Kurs (6 timer). HVLPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »