Cristin-prosjekt-ID: 444053
Sist endret: 11. desember 2014 14:41

Cristin-prosjekt-ID: 444053
Sist endret: 11. desember 2014 14:41
Prosjekt

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) Senter for Autonome Marine Operasjoner og Systemer

prosjektleder

Asgeir Johan Sørensen
ved Senter for autonome marine operasjoner og systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for autonome marine operasjoner og systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 223254

Tidsramme

Aktivt
Start: 27. mai 2014 Slutt: 1. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) Senter for Autonome Marine Operasjoner og Systemer

Vitenskapelig sammendrag

Changing boundary conditons with operations in deeper water and arctic areas, more extreme climate, and increased demand for energy and food supply from the oceans give new environmental, safety, functional, geographic and structural challenges. Cutting-edge interdisciplinary research will provide the needed bridge to make sustainable autonomy a reality for ships and ocean structures, unmanned vehicles and marine operations, to meet the challenges related to greener and safer maritime transport, monitoring and surveillance of the seas and oceans, offshore renewable energy, and oil and gas exploration and production in deeper and Arctic waters. Ground-breaking research in autonomous marine operations and systems requires deep interdisciplinary research. The main knowledge fields of AMOS are marine hydrodynamics, structural mechanics, guidance, navigation and sensor systems, and control and optimization. Autonomous marine operations and systems requires that mathematical models of hydrodynamics and structural dynamics form the basis of the design, analysis and real-time operation of the automatic control and monitoring systems to account for structural flexibility and strong hydrodynamic non-linearities. In the application 8 research projects are presented. They will contribute to fill in the gap defined by 5 major research questions raised in the proposal for the first 5 years. AMOS will organize its research activities in a number of targeted research projects with well defined objectives, tasks and outcomes, to be executed in three phases - 3, 5 and 10 years perspective. AMOS will annually evaluate the different projects and redirect the research dynamically based on the findings and advises received from the scientific advisory board, user reference groups, and at internal and external workshops. Norwegian version Forskere ved AMOS vil jobbe mellom fagdisiplinene for å etablere et verdensledende forskningssenter på autonome marine operasjoner og systemer. AMOS vil bidra med fundamental og interdisiplinær kunnskap i hydrodynamikk, marine konstruksjoner, reguleringsteknikk og autonomitet. Forskningsresultatene vil bli brukt til å utvikle intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede fartøy (under, på og over vann) og roboter for høy presisjon og sikkerhetskritiske operasjoner i ekstreme områder. Dette er nødvendig for å møte utfordringene relatert til miljø og klima, sikker maritim transport, kartlegging og overvåkning av kystområdene, offshore fornybar energi, fiskeri og havbruk samt Arktisk olje- og gassutvinning på dypt vann.

Tittel

AMOS

Populærvitenskapelig sammendrag

Norge har en lang kystlinje og havområder som strekker seg fra Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet opp mot Arktisk havområder. Virksomhet til havs har vært og er en essensiell del av vår velstand og levesett. Sikkerhet t il sjøs, grønnere og smartere maritime transport, operasjoner, kartlegging og overvåkning, offshore fornybar energi, sjømat og marin biologisk produksjon, olje og gass virksomhet på dypt vann og i Arktiske strøk og marin mineralutvinning er alle forsknin gs områder med stor betydning. Endringer i operasjonelle betingelser i tillegg til klimaendringer med ytterligere ekstremvær med sterk vind, høye bøler, havstrømmer, ising stiller nye og strengere krav til installasjoner, utstyr og operasjoner. Grunnlegge nde forståelse og karakterisering av autonome systemer, sjøbelastninger, strukturrespons, feilhåndtering, risiko, og identifisering av relevante design opsjoner og begrensninger inkludert langtidsstatistikk representerer avgjørende forskningstema som er i nput til design av robuste marine konstruksjoner og reguleringssystemer. AMOS vil bidra til forskning innenfor marine autonome operasjoner. Målsetting er å bidra til banebrytende fremskritt innen intelligente reguleringssystemer som i økende grad er auto nome. Eksempler er: . Bruk av integrerte teknologiplattformer bestående av skip, autonome ubemannede fly, autonome undervannsfarkoster for kartlegging og overvåkning av kystområder, marint miljø og installasjoner til havs. . Fjernstyrte og autonome under vannsroboter for inspeksjon, installasjon og intervensjon av olje og gass installasjoner. . Smartere, sikrere og grønnere skip og installasjoner med hybride elektriske kraft- og propulsjonssystemer, feil-tolerante og re-konfigurerbare systemer, guidance, navigasjon og reguleringssystemer for transport og banefølging. . Intelligente havbruksstrukturer i eksponerte havlokaliteter med grov sjø og strømlaster. . Barrierer og konsekvenser av skader og ulykkes laster på skip og offshore installasjoner. Hovedmå lsettinger for AMOS er: . Grunnleggende forskning innenfor marin hydrodynamikk og konstruksjoner, guidance- og navigasjonssystemer, reguleringssystemer og optimalisering. . Utdanne mer enn 100 PhD og 200 MSc . Bidra med kunnskap, kompetanse og innovasjon er som styrker norsk næringsliv.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Asgeir Johan Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for autonome marine operasjoner og systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ingrid Bouwer Utne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

A Tension-based Position Estimation Approach for Moored Marine Vessels.

Ren, Zhengru; Skjetne, Roger; Kjerstad, Øivind Kåre. 2015, Elsevier. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Supervisory Control of Line Breakage for Thruster-Assisted Position Mooring System.

Ren, Zhengru; Skjetne, Roger; Hassani, Vahid. 2015, Elsevier. OCEAN, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Supervisory Control of Line Breakage for Thruster-Assisted Position Mooring System.

Ren, Zhengru; Skjetne, Roger; Hassani, Vahid. 2015, 10th IFAC Conf. Manoeuvring and Control of Marine Craft. NTNUVitenskapelig foredrag

10th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft (MCMC 2015).

Blanke, Mogens; Galeazzi, Roberto. 2015, Elsevier. DTU, NTNUVitenskapelig antologi/Konferanseserie

A Tension-based Position Estimation Approach for Moored Marine Vessels.

Ren, Zhengru; Skjetne, Roger; Kjerstad, Øivind Kåre. 2015, 10th IFAC Conf. Manoeuvring and Control of Marine Craft. NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 30 | Neste | Siste »