Cristin-prosjekt-ID: 541326
Sist endret: 22. juni 2017, 13:36

Cristin-prosjekt-ID: 541326
Sist endret: 22. juni 2017, 13:36
Prosjekt

Association between sequence variants in IL4R and clinical variables in patients with asthma

prosjektleder

Anne Kristin M. Fell
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. november 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Association between sequence variants in IL4R and clinical variables in patients with asthma

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin M. Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Øystein Lunde Holla

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Gry Beate N. Nordang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 3 av 3