Cristin-prosjekt-ID: 564910
Registrert av: SPREK Sist endret: 17. november 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 564910
Registrert av: SPREK Sist endret: 17. november 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

DARCY 2.1 og 2.2: Biologiske forklaringer på depresjon hos pasienter i rusbehandling

prosjektleder

Jørgen G. Bramness
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1314

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Biobank

 • NIDARC BIOBANK

  Referansenummer hos REK: 2017/1314.

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mai 2017 Slutt: 31. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DARCY 2.1 og 2.2: Biologiske forklaringer på depresjon hos pasienter i rusbehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Alkoholmisbruk er blant verdens vanligste og mest kostbare lidelser. Samtidig alvorlig depresjon gir mer alvorlige symptomer og gjør behandling vanskeligere. Det er vist immunaktivering ved komorbid alkoholmisbrukslidelse og depresjon, og at misbrukets alvorlighetsgrad påvirker denne sammenhengen. Ny kunnskap om disse sammenhengene kan gi nye markører og grunnlag for klinisk anvendelse ved bedre forebygging. Formålet med prosjektet er å kartlegge immunmarkører og andre biologiske markører sin rolle i sammenhengen mellom, og behandlingen av, alkoholmisbruk og alvorlig depresjon. Prosjektet omfatter to parallelle prospektive longitudinelle studier, der data fra pasienter som behandles for alkoholmisbruk samles inn i Norge og Nepal. Endringer i immunfunksjon under og etter behandling vil bli indentifisert. I tillegg vil relevante biologiske markører som genetiske markører samles inn, foruten alkoholmisbruks- og depresjonsmål og demografiske data.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jørgen G. Bramness

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Susmita Pandey

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Sudan Prasad Neupane

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ingeborg Bolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 5