Cristin-prosjekt-ID: 623785
Sist endret: 25. februar 2020, 17:30

Cristin-prosjekt-ID: 623785
Sist endret: 25. februar 2020, 17:30
Prosjekt

CAPABLE: empower citizens to active use of their health information

prosjektleder

Anne Moen
ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 282102
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 281202

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CAPABLE: empower citizens to active use of their health information

Populærvitenskapelig sammendrag

The overall objective of CAPABLE is to enable citizens to actively utilize their clinical and personal health information to manage medication, improve nutrition, and facilitate health services coordination. CAPABLE will assess the efficacy of the tool through a large-scale feasibility study to find the best balance between functionality, security, usability & accessibility, performance, privacy and trust. To meet this objective CAPABLE will a) integrate and transfer health information (interoperability and portability), b) be accessible to all (universal design), c) supplement data from official sources with personal data and notes (patient generated information and personalisation), d) support ease of understanding (health literacy), e) handle information in a safe and controlled way (information security), f) coordinate and administer health information (privacy and ethical considerations), and g) offer advice or warnings (safety). 

Tittel

CAPABLE: innbyggerstyrt og helsefremmende digital helseinformasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

CAPABLE er et offentlig sektor innovasjonsprosjekt der vi skal utforske hvordan innbyggerne kan nyttig-gjøre seg helseopplysninger om seg selv til å fremme egen helse og mestre egen sykdom, spesielt fokusert på å utfordringene med å ha oversikt over egne legemidler, ernæring og avtaler og tjenester fra helsetjenesten.

CAPABLE skal utvikle en prototype for å finne den beste balansen mellom funksjonalitet, sikkerhet, nyttbarhet, tilgjengelighet, ytelse, konfidensialitet og tillit, og gjennomføre en uttesting av prototypen.

CAPABLE – prototypen skal a) integrere og overføre helseinformasjon (interoperabilitet og portabilitet), b) være tilgjengelig for alle (universell utforming), c) supplere informasjon fra offisielle kilder med innbyggerens egne data og notater, d) støtte forståelse av helseinformasjonen, e) håndtere informasjonen på en trygg og sikker måte, f) koordinere og administrere helseinformasjon, og g) tilby råd og advarsler.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Petter Hurlen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Kristin Skeide Fuglerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Regnesentral
1 - 3 av 3