Cristin-prosjekt-ID: 674496
Sist endret: 14. oktober 2020 11:47

Cristin-prosjekt-ID: 674496
Sist endret: 14. oktober 2020 11:47
Prosjekt

Vakttårnprosjektet

prosjektleder

Siri-Linn Schmidt Fotland
ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Emneord

Akuttmedisin • Legevakt

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. september 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vakttårnprosjektet

Vitenskapelig sammendrag

Registrering av koronahenvendelser

I forbindelse med covid-19 pandemien registrerer vi om henvendelser i vakttårnlegevaktene omhandler koronavirus / covid-19. Henvendelser som omhandler koronavirus / covid-19 blir delt inn i bekreftet tilfelle, mistenkt/sannsynlig tilfelle eller ingen av delene. I tillegg er «Prøvetakning koronavirus (uten konsultasjon eller andre tiltak)» lagt til som et eget tiltak. På denne måten får vi en god oversikt over hvor stor andel av henvendelsene til legevakt som gjelder pandemien. En lignende registrering ble også gjennomført under svineinfluensaepidemien i 2009/2010.

 

Datainnsamling

Dataene som samles inn danner grunnlag for overvåking av trender innen norsk legevakt og blir brukt i ulike forskningsprosjekter. Deltakerne skal levere kontinuerlige driftsdata, og i korte definerte perioder data på spesifikke emner. Eksempler på dette kan være særregistreringer under epidemier eller spesielle arrangementer. De har blant annet vært involvert som pilotsteder for utprøving av skjema for brukerundersøkelser og NKLM har fått data om henvendelser relatert til rus og psykiatri, og alle vakttårnene deltok i registrering av henvendelser knyttet til svineinfluensaepidemien vinteren 2009/2010. I 2011 registrerte Legevakten i Arendal alle henvendelser som gjaldt festivalarrangementer. I 2012 registrerte to av legevaktene ikke-medisinske (såkalte hvite) henvendelser. I forbindelse med innføring av felleslegevaktnummer, 116 117, utførte vakttårnlegevaktene en ekstraordinær kartlegging av kontaktmåte til legevakt i de to første månedene.

Vakttårnprosjektet fikk ny IKT-løsning 1. jaunar 2013 med flere tiltak som forbedrer datainnsamlingen. Blant annet kunne vi fra 2014 registrere kontaktårsaker med tilhørende ICPC-2-kode.

Deltakende legevakter

 • Alta kommunale legevakt
 • Legevakta i Tromsø
 • Nes legevakt
 • Austevoll legevakt
 • Kvam legevakt
 • Legevakten i Arendal
 • Kongsvinger interkommunale legevakt
 • Elverum interkommunale legevakt


Solør legevakt- og alarmsentral var et av de opprinnelige vakttårnene, men fra 1. januar 2014 ble legevaktordningen ved Solør legevakt- og alarmsentral lagt ned. Legevakten i solørkommunene har siden blitt overtatt av det som nå er Kongsvinger interkommunale legevakt (Grue) og Elverum interkommunale legevakt (Våler og Åsnes). Disse legevaktene inngår nå som en del av Vakttårnprosjektet. Dette innebærer at prosjektet i dag har data tilgjengelig fra ytterligere seks kommuner, selv om de ikke inngår i datagrunnlaget for selve Vakttårnprosjektet.

Leder for Vakttårnprosjektet er Siri-Linn Schmidt Fotland, tidligere leder for Os interkommunale legevaktsentral som inngår i Vakttårnprosjektet gjennom Austevoll legevakt. Guttorm Raknes er engasjert som teknisk og faglig rådgiver i Vakttårnprosjektet. Ole Johan Eikeland er engasjert som metodekonsulent og har ansvar for kvalitetssikring av forskningsdata. I tillegg utfører han analyser og skriver årsrapporter til de deltakende vakttårnene. Jorun S. Tennebekk deltar som administrativ medarbeider i prosjektet.

Vakttårnprosjektet inngikk i Elisabeth Holm Hansens ph.d.-grad ved Universitetet i Bergen i november 2011. Veileder var Steinar Hunskår. Vakttårnprosjektet har i tillegg bidratt med datagrunnlag for flere vitenskaplige artikler og doktorgradsprosjekter, se nederst på nettsiden. Prosjektet finansieres av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri-Linn Schmidt Fotland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Guttorm Raknes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jorun Seim Tennebekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2019.

Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm. 2020, NORCERapport

Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2018.

Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm; Hunskaar, Steinar. 2019, NORCE, UIBRapport

Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2017 .

Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm; Hunskaar, Steinar. 2018, NORCE, DIVNORSKRapport

Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2016.

Eikeland, Ole Johan; Raknes, Guttorm; Hunskaar, Steinar. 2017, NORCE, DIVNORSKRapport

Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2015. Rapport nr. 3-2016.

Eikeland, Ole Johan; Raknes, Guttorm; Hunskaar, Steinar. 2016, NORCE, DIVNORSKRapport
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »