Cristin-prosjekt-ID: 679792
Sist endret: 22. januar 2020 13:57

Cristin-prosjekt-ID: 679792
Sist endret: 22. januar 2020 13:57
Prosjekt

Hoftebrudd i Norge: Risikofaktorer, forekomst og overlevelse. Norske epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS)

prosjektleder

Kristin Holvik
ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Register • Osteoporose • Hoftebrudd • Risikofaktorer • Helseundersøkelse • Epidemiologiske metoder • Epidemiologi • Kohortanalyse

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 2.4 Overvåking og utbredelse
 • 2.5 Forskningsdesign og metodologi (årsaksforhold)

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2009 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hoftebrudd i Norge: Risikofaktorer, forekomst og overlevelse. Norske epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Norge er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet. Som et grunnlag for å kunne prioritere, planlegge og målrette forebyggende tiltak er det nødvendig å ha kunnskap om årsaker til den høye forekomsten av hoftebrudd i Norge. Formålet i prosjektet er å følge utvikling over tid i forekomst av nye hoftebrudd og overdødelighet etter hoftebrudd i befolkningen, og studere hvordan dette varierer med kjønn, alder, bosted, årstid, sosial bakgrunn, individuelle risikofaktorer og beskyttende faktorer (vekt, fysisk aktivitet, kosthold, alkohol, helseforhold, legemiddelbruk m.m.). Prosjektet benytter nasjonale data fra en rekke registre og helseundersøkelser. NOREPOS er et nasjonalt samarbeidsnettverk av forskere fra Folkehelseinstituttet og de fire medisinske fakultetene i Norge. 

Tittel

Hip fractures in Norway: Predictors, incidence and survival. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Norway has among the highest incidence of hip fractures in the world. Hip fractures entail pain, loss of function, reduced life expectancy and large healthcare costs to society. The aim of the project is to explore the possible causes for the high incidence of hip fractures in Norway. This includes describing incidence of hip fractures and excess mortality after hip fracture, and to study geographic and socio-demographic variations, individual risk factors, prescription drug use, seasonal variation and time trends in hip fracture incidence and survival. The research is conducted as part of the NOREPOS collaboration, an interdisciplinary research network including the four university medical faculties in the country, in addition to the Norwegian Institute of Public Health.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Holvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Kari Alver

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet

Cecilie Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Jesper Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Lisa Forsén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Urban–Rural Differences in Hip Fracture Mortality: A Nationwide NOREPOS Study.

Solbakken, Siri Marie; Magnus, Jeanette H.; Meyer, Haakon E; Dahl, Cecilie; Stigum, Hein; Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin; Tell, Grethe S.; Emaus, Nina; Forsmo, Siri mfl.. 2019, JBMR Plus. UIT, AALBORGUH, STOLAV, AAU, FHI, NTNU, HAUKELAND, UIO, STENO, UIBVitenskapelig artikkel

Estimating the future burden of hip fractures in Norway. A NOREPOS study.

Hagen, Gunhild; Magnussen, Jon; Tell, Grethe Seppola; Omsland, Tone Kristin. 2019, Bone. NTNU, UIO, UIBVitenskapelig artikkel

Individual variation in adaptive immune responses and risk of hip fracture – A NOREPOS population-based cohort study.

Dahl, Jesper; Holvik, Kristin; Heldal, Einar; Grimnes, Guri; Hoff, Mari; Finnes, Trine Elisabeth; Apalset, Ellen Margrete; Meyer, Haakon E. 2019, Journal of Bone and Mineral Research. UIT, STOLAV, FHI, HAUKELAND, NTNU, UIO, INNLANDET, UIBSammendrag/abstract

Milk drinking and risk of hip fracture: The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).

Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Laake, Ida; Feskanich, Diane; Omsland, Tone Kristin; Søgaard, Anne-Johanne. 2019, British Journal of Nutrition. FHI, UIO, HMSVitenskapelig artikkel

The association between alcohol consumption and risk of hip fracture differs by age and gender in Cohort of Norway: a NOREPOS study.

Søgaard, Anne-Johanne; Ranhoff, Anette Hylen; Meyer, Haakon E; Omsland, Tone Kristin; Nystad, Wenche; Tell, Grethe S.; Holvik, Kristin. 2018, Osteoporosis International. FHI, UIO, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 43 | Neste | Siste »