Cristin-prosjekt-ID: 679792
Sist endret: 9. mai 2022, 16:56

Cristin-prosjekt-ID: 679792
Sist endret: 9. mai 2022, 16:56
Prosjekt

Hoftebrudd i Norge: Risikofaktorer, forekomst og overlevelse. Norske epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS)

prosjektleder

Kristin Holvik
ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Register • Osteoporose • Hoftebrudd • Risikofaktorer • Helseundersøkelse • Epidemiologiske metoder • Epidemiologi • Kohortanalyse

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 2.4 Overvåking og utbredelse
 • 2.5 Forskningsdesign og metodologi (årsaksforhold)

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2009 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hoftebrudd i Norge: Risikofaktorer, forekomst og overlevelse. Norske epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Norge er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet. Som et grunnlag for å kunne prioritere, planlegge og målrette forebyggende tiltak er det nødvendig å ha kunnskap om årsaker til den høye forekomsten av hoftebrudd i Norge. Formålet i prosjektet er å følge utvikling over tid i forekomst av nye hoftebrudd og overdødelighet etter hoftebrudd i befolkningen, og studere hvordan dette varierer med kjønn, alder, bosted, årstid, sosial bakgrunn, individuelle risikofaktorer og beskyttende faktorer (vekt, fysisk aktivitet, kosthold, alkohol, helseforhold, legemiddelbruk m.m.). Prosjektet benytter nasjonale data fra en rekke registre og helseundersøkelser. NOREPOS er et nasjonalt samarbeidsnettverk av forskere fra Folkehelseinstituttet og de fire medisinske fakultetene i Norge. 

Tittel

Hip fractures in Norway: Predictors, incidence and survival. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Norway has among the highest incidence of hip fractures in the world. Hip fractures entail pain, loss of function, reduced life expectancy and large healthcare costs to society. The aim of the project is to explore the possible causes for the high incidence of hip fractures in Norway. This includes describing incidence of hip fractures and excess mortality after hip fracture, and to study geographic and socio-demographic variations, individual risk factors, prescription drug use, seasonal variation and time trends in hip fracture incidence and survival. The research is conducted as part of the NOREPOS collaboration, an interdisciplinary research network including the four university medical faculties in the country, in addition to the Norwegian Institute of Public Health.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Holvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Ruth Aga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Cecilie Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Jesper Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Trine Elisabeth Finnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Elverum-Hamar ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Contribution of an extensive medication-based comorbidity index (Rx-Risk) in explaining the excess mortality after hip fracture in older Norwegians: a NOREPOS cohort study.

Holvik, Kristin; Hjellvik, Vidar; Karlstad, Øystein; Gunnes, Nina; Hoff, Mari; Tell, Grethe Seppola; Meyer, Haakon Eduard. 2022, BMJ Open. STOLAV, FHI, NTNU, UIO, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Hip-IMPACT: Explaining the declining hip fracture rate from 1999-2019. A NOREPOS study.

Kjeldgaard, Helena Kames; Holvik, Kristin; O’Flaherty, Martin; Tell, Grethe Seppola; Meyer, Haakon Eduard. 2021, Norsk Epidemiologi, Supplement. UoL, FHI, UIO, UIBSammendrag/abstract

Hvorfor har vi mer benskjørhet i Norge enn i andre land?

Dahl, Cecilie. 2021, Medisinbloggen. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

The epidemiology of anti-osteoporosis drug use in Norway.

Devold, Helene Margrethe. 2012, Universitetet i Oslo. APOTEKMNDoktorgradsavhandling

Risk of fracture: The importance of B-vitamins and self-reported memory loss.

Lopez, Maria Garcia. 2018, Universitetet i Oslo. FHI, UIODoktorgradsavhandling
1 - 5 av 69 | Neste | Siste »