Cristin-prosjekt-ID: 679792
Sist endret: 17. februar 2021, 15:44

Cristin-prosjekt-ID: 679792
Sist endret: 17. februar 2021, 15:44
Prosjekt

Hoftebrudd i Norge: Risikofaktorer, forekomst og overlevelse. Norske epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS)

prosjektleder

Kristin Holvik
ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Register • Osteoporose • Hoftebrudd • Risikofaktorer • Helseundersøkelse • Epidemiologiske metoder • Epidemiologi • Kohortanalyse

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 2.4 Overvåking og utbredelse
 • 2.5 Forskningsdesign og metodologi (årsaksforhold)

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2009 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hoftebrudd i Norge: Risikofaktorer, forekomst og overlevelse. Norske epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Norge er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet. Som et grunnlag for å kunne prioritere, planlegge og målrette forebyggende tiltak er det nødvendig å ha kunnskap om årsaker til den høye forekomsten av hoftebrudd i Norge. Formålet i prosjektet er å følge utvikling over tid i forekomst av nye hoftebrudd og overdødelighet etter hoftebrudd i befolkningen, og studere hvordan dette varierer med kjønn, alder, bosted, årstid, sosial bakgrunn, individuelle risikofaktorer og beskyttende faktorer (vekt, fysisk aktivitet, kosthold, alkohol, helseforhold, legemiddelbruk m.m.). Prosjektet benytter nasjonale data fra en rekke registre og helseundersøkelser. NOREPOS er et nasjonalt samarbeidsnettverk av forskere fra Folkehelseinstituttet og de fire medisinske fakultetene i Norge. 

Tittel

Hip fractures in Norway: Predictors, incidence and survival. Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Norway has among the highest incidence of hip fractures in the world. Hip fractures entail pain, loss of function, reduced life expectancy and large healthcare costs to society. The aim of the project is to explore the possible causes for the high incidence of hip fractures in Norway. This includes describing incidence of hip fractures and excess mortality after hip fracture, and to study geographic and socio-demographic variations, individual risk factors, prescription drug use, seasonal variation and time trends in hip fracture incidence and survival. The research is conducted as part of the NOREPOS collaboration, an interdisciplinary research network including the four university medical faculties in the country, in addition to the Norwegian Institute of Public Health.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Holvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Kari Alver

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Cecilie Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Jesper Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Lisa Forsén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Increased mortality in hip fracture patients living alone: A NOREPOS study.

Dahl, Cecilie; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Stigum, Hein; Solbakken, Siri Marie; Schei, Berit; Søgaard, Anne Johanne; Omsland, Tone Kristin. 2021, Journal of Bone and Mineral Research. STOLAV, FHI, NTNU, UIOVitenskapelig artikkel

Individual variation in adaptive immune responses and risk of hip fracture - A NOREPOS population-based cohort study.

Dahl, Jesper; Holvik, Kristin; Heldal, Einar; Grimnes, Guri; Hoff, Mari; Finnes, Trine; Apalset, Ellen Margrete; Meyer, Haakon E. 2020, Journal of Bone and Mineral Research. UIT, UNN, STOLAV, FHI, HAUKELAND, NTNU, UIO, INNLANDET, UIBVitenskapelig artikkel

Ethnic differences in risk of hip fracture in Norway: a NOREPOS study.

Aamodt, Geir; Renolen, Ranveig; Omsland, Tone Kristin; Meyer, Haakon E; Rabanal, Kjersti Stormark; Søgaard, Anne-Johanne. 2020, Osteoporosis International. FHI, NMBU, UIO, UISShort communication

Geographic variations in hip fracture incidence in a high-risk country stretching into the Arctic: a NOREPOS study.

Forsén, Lisa; Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin; Meyer, Haakon E; Omsland, T.K.; Stigum, Hein; Dahl, Cecilie. 2020, Osteoporosis International. FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Urban–Rural Differences in Hip Fracture Mortality: A Nationwide NOREPOS Study.

Solbakken, Siri Marie; Magnus, Jeanette H.; Meyer, Haakon E; Dahl, Cecilie; Stigum, Hein; Søgaard, Anne-Johanne; Holvik, Kristin; Tell, Grethe S.; Emaus, Nina; Forsmo, Siri mfl.. 2019, JBMR Plus. UIT, AALBORGUH, STOLAV, AAU, FHI, NTNU, HAUKELAND, UIO, STENO, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 47 | Neste | Siste »