Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 106 | Neste | Siste »

Vilje til forbedring- Erfaringer med å delta i organisatorisk endringsarbeid ved Nordlandssykehuset Loften

Venke Marion Sørlie + 2 deltakere
  • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
Avsluttet prosjekt

Hvordan utvikle gode læringsarena for å lære kontinuerlig kvalitetsforbedring for sykepleiestudenter i praksis, og som samtidig kan bidra til generell kvalitetsforbedring av praksis?

Berit Harriet Mosseng Sjølie + 1 deltaker
  • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
Avsluttet prosjekt

Evaluering av pancreaskreftdiagnostikk basert på sirkulerende kreftcellemarkører

Åse Eeg Emblem + 2 deltakere
  • Nordlandssykehuset HF
Aktivt prosjekt

Innovativ oppfølging av personer med MS i poliklinikk og kommune: en pilotstudie og survey

Britt Normann + 4 deltakere
  • Nordlandssykehuset HF
Aktivt prosjekt

Validering av Global Trigger Tool som målemetode for kartlegging av pasientskader

Barthold Vonen
  • Nordlandssykehuset HF
Avsluttet prosjekt

Konsekvenser på samfunnsnivå av IPS-implementeringen i Nord-Norge i perioden 2018-24

Arnstein Mykletun + 9 deltakere
  • Nordlandssykehuset HF
Aktivt prosjekt

Samfunnskonsekvenser av implementering av IPS i Norge 2012-2019

Arnstein Mykletun + 9 deltakere
  • Nordlandssykehuset HF
Aktivt prosjekt
1 - 10 av 106 | Neste | Siste »