Cristin-person-ID: 45491
Person

Kjell Morten Stormark

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    Forsker i
    ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Resultater Resultater

Perfectionism in Adolescence: Associations With Gender, Age, and Socioeconomic Status in a Norwegian Sample.

Sand, Liv; Bøe, Tormod; Shafran, Roz; Stormark, Kjell Morten; Hysing, Mari. 2021, Frontiers In Public Health. SUS, HELSEVEST, NORCE, UIB, UCLVitenskapelig artikkel

Prevalence of psychiatric disorders in norwegian 10-14-year-olds: Results from a cross-sectional study.

Bøe, Tormod; Heiervang, Einar Røshol; Stormark, Kjell Morten; Lundervold, Astri J. ; Hysing, Mari. 2021, PLOS ONE. NORCE, UIO, UIBVitenskapelig artikkel

Strengere krav til tester. Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.

Neumer, Simon-Peter; Jozefiak, Thomas; Reedtz, Charlotte; Stormark, Kjell Morten; Martinussen, Monica. 2021, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. UIT, NTNU, UIBLeserinnlegg

Physical inactivity, non-participation in sports and socioeconomic status: a large population-based study among Norwegian adolescents.

Heradstveit, Ove; Haugland, Siren; Hysing, Mari; Stormark, Kjell Morten; Sivertsen, Børge; Bøe, Tormod. 2020, BMC Public Health. SUS, HELSEFONNA, NORCE, FHI, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel

The association between symptoms of depression and school absence in a population-based study of late adolescents.

Askeland, Kristin Gärtner; Bøe, Tormod; Lundervold, Astri J. ; Stormark, Kjell Morten; Hysing, Mari. 2020, Frontiers in Psychology. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 229 | Neste | Siste »