Cristin-person-ID: 549996
Person

Aktiv cristin-person Espen Andreas Brembo

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

EHelse • Samhandling • Egenmestring • Brukermedvirkning • Beslutningsstøtte • Klinisk kommunikasjon • Kronisk smerte

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Older persons’ expressed worries during nursing care at home: Do health complexity and nature of nursing care in the visit matter?

Heyn, Lena; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Hafskjold, Linda; Sundling, Vibeke. 2021, Patient Education and Counseling. USNVitenskapelig artikkel

Effects of Physicians' Information Giving on Patient Outcomes: a Systematic Review.

Lie, Hanne Cathrine; Juvet, Lene Kristine; Street, Jr, Richard L.; Gulbrandsen, Pål; Mellblom, Anneli; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Heyn, Lena; Saltveit, Kristina H.; Strømme, Hilde mfl.. 2021, Journal of General Internal Medicine (JGIM). USN, UIO, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Communication strategies for providing information in talks with patients: A systematic review.

Juvet, Lene Kristine; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Heyn, Lena; Mellblom, Anneli; Gulbrandsen, Pål; Saltveit, Kristina H.; Strømme, Hilde; Sundling, Vibeke; Turk, Eva mfl.. 2021, International Conference on Communication in Healthcare (ICCH) 2020 Part 2. USN, FHI, UIO, AHUS, RBUPPoster

Configuration of Mobile Learning Tools to Support Basic Physical Assessment in Nursing Education: Longitudinal Participatory Design Approach.

Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Brembo, Espen Andreas; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne; Eide, Hilde. 2021, JMIR mhealth and uhealth. USN, UIOVitenskapelig artikkel

Tested communication strategies for providing information to patients in medical consultations: A scoping review and quality assessment of the literature.

Menichetti, Julia; Lie, Hanne Cathrine; Mellblom, Anneli; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Gulbrandsen, Pål; Heyn, Lena; Saltveit, Kristina H.; Strømme, Hilde; Sundling, Vibeke mfl.. 2021, Patient Education and Counseling. USN, FHI, UIO, AHUS, UvM, RBUPVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 30 | Neste | Siste »