Cristin-person-ID: 7999
Person

Aktiv cristin-person Kåre Birger Hagen

  • Stilling:
    Fagdirektør
    ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
  • Stilling:
    Forsker
    ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000
Sted
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus, Postboks 23 Vindern, 0319 Oslo, e-mail: k.b.hagen@medisin.uio.no tel: 91858201 fax: 22454850

Resultater Resultater

Development and external validation of a prediction model for patient-relevant outcomes in patients with chronic widespread pain and fibromyalgia.

Moen, Vegard Pihl; Tveter, Anne Therese; Herbert, Robert D.; Hagen, Kåre Birger. 2022, European Journal of Pain. DIAKONSYK, FHI, NEURA, OSLOMET, HAUKELAND, UNSW, HVLVitenskapelig artikkel

Effects of a mindfulness-based and acceptance-based group programme followed by physical activity for patients with fibromyalgia: a randomised controlled trial.

Haugmark, Trond; Hagen, Kåre Birger; Provan, Sella Aarrestad; Smedslund, Geir; Zangi, Heidi A. 2021, BMJ Open. VID, DIAKONSYK, FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Trajectories of change in symptom severity in patients with fibromyalgia: exploratory analyses of a randomised controlled trial.

Haugmark, Trond; Hagen, Kåre Birger; Provan, Sella Aarrestad; Sexton, Joseph; Zangi, Heidi Andersen. 2021, Rheumatology International. VID, DIAKONSYK, FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Criterion validity of The International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF) for use in clinical practice in patients with osteoarthritis.

Joseph, Kenth-Louis Hansen; Dagfinrud, Hanne; Christie, Anne; Hagen, Kåre Birger; Tveter, Anne Therese. 2021, BMC Musculoskeletal Disorders. DIAKONSYK, FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Avslag på grått papir?

Klokkerud, Mari; Sørland, Jon Ivar; Engzelius, Jan Morten; Fors, Egil Andreas; Froholdt, Anne; Grøtt-Helland, Siri; Hagen, Kåre Birger; Kolnes, Carina; Lilleheie, Ingvild; Melby, Kari mfl.. 2021, Dagens medisin. VV, SUNNAAS, FHI, OSLOMET, GODTHAAB, NTNU, HSØRØST, ANDREINSTKronikk
1 - 5 av 227 | Neste | Siste »