Cristin-prosjekt-ID: 454929
Sist endret: 29. januar 2020, 21:27

Cristin-prosjekt-ID: 454929
Sist endret: 29. januar 2020, 21:27
Prosjekt

Grunnleggende ferdigheter i alle fag

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Grunnleggende ferdigheter

Kontaktinformasjon

Telefon
55585928
Sted
Bjørg Oddrun Hallås

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2008 Slutt: 1. august 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved innføring av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 (K06) ble de fem grunnleggende fedighetene å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy integrert i læreplanene på fagenes premisser. Ferdighetene skulle fungere som redskaper for læring og utvikling i alle fag, at elevene skulle delta i skole-, samfunns- og arbeidsliv og for deres personlige utvikling og allmenndannelse.

I 2012 kom Rammeverket for grunnleggende ferdigheter og betegnelsene på ferdighetene ble endret slik: Digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom tre fagansatte ved Høgskolen i Bergen.

Målet har vært og er:

 • Løfte frem grunnleggende ferdigheter i alle fag i lærerutdanningen.
 • Samarbeid med prasksisfeltet for å få erfaring med arbeid med de grunnleggende ferdighetene og kunne prøve ut didaktiske opplegg.
 • Publisere vitenskapelig, populærvitenskapelig og bidra med læringsressurser om grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Metode

Mixed method

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Hilde Traavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Ørvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Hvordan angripe et forskningsmateriale - 3 tilnærminger til kvalitativ innholdsanalyse.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2018, Workshop HVL, Bachelorstudenter 3 år. HVLFaglig foredrag

Grunnleggende ferdigheter/Basic Skills.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2017, Gjesteforelesning for alle Grunnskolelærerstudenter 1-7 på HVL. HVLFaglig foredrag

Teaching and didactic practices - Research focus.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2017, Forskermøte ved University of Iceland. HVLVitenskapelig foredrag

Forskningsgruppe - å publisere vitenskapelig.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2017, Forskningsseminar i forskergruppen Friluftsliv og Naturbasert turisme. HVLVitenskapelig foredrag

Å arbeide i forskningsgrupper - å publisere vitenskapelig.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2017, Forskningsseminar i forskergruppen REDINOR. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 60 | Neste | Siste »