Cristin-prosjekt-ID: 2473299
Sist endret: 28. april 2021, 11:24

Cristin-prosjekt-ID: 2473299
Sist endret: 28. april 2021, 11:24
Prosjekt

Researching clinical competence in nursing education

prosjektleder

Marianne Thorsen Gonzalez
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Anvendt forskning • Utdanning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2017 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Researching clinical competence in nursing education

Vitenskapelig sammendrag

RECCINE (Researching Clinical Competence in Nursing Education) er et forskningsprogram ved ISH på HS med fokus på pedagogiske strategier og læringsprosesser rettet mot klinisk kompetanse i sykepleieutdanningene. Den instituttbaserte satsingen har bidradd til å styrke forskningsområdet og utdanningsforskningen i fakultetet gjennom å etablere et stort fagnettverk i en forskergruppe på tvers av de tre aktuelle campuser med jevnlige møteplasser og tett samarbeid både lokalt på hver campus og på tvers av campuser. Satsingen har løftet utdanningsforskning rettet mot den delen av utdanningen som er knyttet til praksisstudier betydelig, og har blitt lagt merke til også nasjonalt. Satsningen svarer på tydelig uttrykte kunnskapsbehov i profesjonsutdanninger, særlig sykepleieutdanningene, og har blitt møtt med anerkjennelse både fra departement, DIKU, NOKUT og andre sentrale aktører innen området praksisstudier. Satsingen er ved leder representert i og samarbeider med USN-Profesjon, og svarer både på nasjonale og internasjonale behov for mer kunnskap. Satsningen bidrar også til å koordinere forskningsaktivitet og samarbeid mellom profesjonsutdanningene og deres samarbeidspartnere i praksisfeltet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Thorsen Gonzalez

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Monika Ravik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Turid-Iren Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Anne Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Espen Andreas Brembo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »