Cristin-prosjekt-ID: 2506316
Sist endret: 11. mars 2021, 20:18

Cristin-prosjekt-ID: 2506316
Sist endret: 11. mars 2021, 20:18
Prosjekt

Learning of systematic health assessment and clinical reasoning skills in nursing education supported by a digital evaluation and feedback system

prosjektleder

Hilde Eide
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Digitale læringsressurser • Klinisk resonnering • Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering

HRCS-helsekategori

 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Learning of systematic health assessment and clinical reasoning skills in nursing education supported by a digital evaluation and feedback system

Populærvitenskapelig sammendrag

Utvikling og implementering av digitale læringsressurser for å fremme sykepleierstudenters anvendelse av G-SKUV, og integrere naturvitenskapelig kunnskap i utvikling av klinisk vurdering i praksis.

Del-studie 1 fokuserte på utvikling og sammenstilling av digitale læringsressurser sammen sykepleierstudenter, og undersøke læringsressursenes bidrag til å støtte studentene i å anvende G-SKUV i praksis. De digitale læringsressursene som ble utviklet i samarbeid med studenter fra alle utdanningsår kombinerer a) Digital simulering med virtuelle pasient-scenarier, b) MOOC som viser praktiske situasjoner og grunnleggende elementer i helsehistorikk og klinisk undersøkelse, c) Podcaster med sykepleiere som anvender G-SKUV i sin daglige sykepleiepraksis, d) videoforelesninger og instruksjonsvideoer, og e) annet læringsmateriell. Delstudien er gjennomført og artikkel er publisert.

Del-studie 2 tester og evaluerer de digitale læringsressursene utviklet i del-studie 1. Sykepleiestudenter i andre og tredje studieår ble invitert til å bruke og teste de digitale læringsressursene i en praksisperiode i kommunehelsetjenesten (tredje års studenter) og spesialisthelsetjenesten (andre års studenter). Studentene har svart på spørreskjema før og etter praksisperioden sin. Grunnet Covid-19 pandemien fikk ikke første års studenter mulighet til å delta i denne del-studien

Del-studie 3: ble utformet grunnet Covid-19 pandemien for å tilby første års studenter alternativ digital klinisk undervisningspraksis. Det pedagogiske opplegget med digital simulering med virtuelle pasient-scenarier for studenter kompletterer de digitale læringsressursene fra del-studie 1. Studien bidrar til å utforske studenters og praksislæreres erfaringer i å delta i digital undervisnings-praksis, og om digital simulering som læringsaktivitet kan bidra til økt klinisk vurderingskompetanse.

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Hugrun Ösp Egilsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Lena Heyn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Espen Andreas Brembo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Anne Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Configuration of Mobile Learning Tools to Support Basic Physical Assessment in Nursing Education: Longitudinal Participatory Design Approach.

Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Brembo, Espen Andreas; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne; Eide, Hilde. 2021, JMIR mhealth and uhealth. USN, UIOVitenskapelig artikkel

Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A Cohort Study.

Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne; Eide, Hilde. 2019, BMC Nursing. USN, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2