Cristin-prosjekt-ID: 2506317
Sist endret: 7. mars 2021, 08:21

Cristin-prosjekt-ID: 2506317
Sist endret: 7. mars 2021, 08:21
Prosjekt

Implementing use of physical assessment skills in clinical rotation to enhance clinical competence and patient safety in nursing education

prosjektleder

Hilde Eide
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Klinisk resonnering

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov
 • 7.3 Håndtering og beslutningstaking

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 31. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Implementing use of physical assessment skills in clinical rotation to enhance clinical competence and patient safety in nursing education

Populærvitenskapelig sammendrag

Sykepleierstudenters aktive læring av G-SKUV i klinisk praksis.

Del- studie 1: Studenter som var i praksis i 3. studieår ble observert da de var sammen med en pasient og gjennomførte systematisk vurdering via G-SKUV prinsippene. Samtalen i møtet ble tatt opp, og student og forsker hørte på opptaket sammen slik at studenten fikk gjennom lydbåndet repetert situasjonen. Gjennom en stimulert refleksjon av situasjonen fikk forsker innblikk i hvordan studentene tenkte, hvilke kunnskapsformer de mobiliserte, hva de vurderte og hvordan de samhandlet med pasienten. Målet er å forstå bedre hva som fremmer og hemmer studentenes anvendelse av G-SKUV prinsippene og systematisk anvendelse av naturvitenskapelig kunnskap. Del-studien er gjennomført og artikkel er publisert.

Del-studie 2: Vi gjentok samme datasamling i studiets siste praksisperiode noen måneder senere. I denne del-studien bygger vi videre på del-studie 1, å utforske hvilke læringsstrategier studentene har og utvikling over tid. Funnene fra studiene skal bidra til å styrke de pedagogiske metodene, og spesielt utvikle strategier for aktivt å mobilisere kunnskap fra de naturvitenskapelige emnene i utvikling av kliniske ferdigheter.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Kirsten Røland Byermoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Espen Andreas Brembo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Lena Heyn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Anne Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Reflection on actions: Identifying facilitators of and barriers to using physical assessment in clinical practice.

Byermoen, Kirsten Røland; Brembo, Espen Andreas; Egilsdottir, H. Ösp; Heyn, Lena; Moen, Anne; Eide, Hilde. 2020, Nurse Education in Practice. USN, UIOVitenskapelig artikkel

Revitalizing physical assessment in undergraduate nursing education - what skills are important to learn, and how are these skills applied during clinical rotation? A Cohort Study.

Egilsdottir, H. Ösp; Byermoen, Kirsten Røland; Moen, Anne; Eide, Hilde. 2019, BMC Nursing. USN, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2