Cristin-prosjekt-ID: 306173
Sist endret: 18. september 2014, 12:45

Cristin-prosjekt-ID: 306173
Sist endret: 18. september 2014, 12:45
Prosjekt

HPMT - Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet

prosjektleder

Ira Malmberg-Heimonen
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 10.000.000
 • Andre
  Prosjektkode: 5952.00.00.00

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HPMT - Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet

Vitenskapelig sammendrag

Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet.

Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Helhetlig, Prinsippstyrt, Metodisk Tilnærming (HPMT) er et fagutviklingsprogram utviklet av Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVDir). Programmet er en langsiktig satsing på det faglige arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet (KVP).
Den helhetlige oppfølgingen gjelder ikke bare møte med bruker, men også den systemorienterte innsatsen mot for eksempel arbeidsgivere og nettverk og den forvaltningsmessige dokumentasjonen på oppfølgingen. Arbeids- og velferdsdirektoratets HPMT satsing inneholder verktøy eller metoder som er av de mest sentrale innenfor nyere tiltaksarbeid i både helse og sosialfeltet, som ”Motivational Interviewing” og ”Appreciative Inquiery”.
Høsten 2009 startet forskningsgruppen en evaluering av Arbeids- og velferdsdirektoratets opplæringspilot. Fra 2010 begynte det nasjonale prosjektet med en randomisering av 18 Nav kontor i tiltaks og sammenlikningsgruppe. Fra våren 2011 og ut høsten 2012 følger en toårig periode med datainnsamling av kvalitative og kvantitative prosess- og effektdata som skal gi svar på om hva, hvordan, hvorfor og hvem tiltaket virker for. Frem til sluttet av 2015 analyseres, rapporteres og formidles resultatene.

 

Tittel

THE EVALUATION OF COMPREHENSIVE FOLLOW-UP OF PARTICIPANTS IN THE QUALIFICATION PROGRAMME BY A CLUSTER-RANDOMISED DESIGN

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the project is to analyse, in a cluster-randomised design, the effects of a skill training programme for social workers within the qualification programme. The skill training programme 'Comprehensive, Methodological and Principle-based Approach' (CMPA)is developed by the Norwegian Directorate of Labour and Welfare and evaluated by the Oslo and Akershus University College. The programme includes a nine days training over three seminars with home-work between the seminars and supervision to support the implementation of CMPA in local contexts. The focus of the programme is on three main areas: meeting the user, system-oriented efforts and the administrative part of the work. The programme also includes methodological tools that are based on motivational interviewing and appreciative inquiry. The effects of CMPA will be measured on office level, social worker level and the level of service users. Additionally, a comprehensive qualitative data collection is carried out. The project began in 2010 with 18 Nav offices randomized into experimental and control groups. From the autumn of 2011, a two year period has been used to datacollection. Main findings from the evaluation will be published in 2013-2015.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ira Malmberg-Heimonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Simon Innvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Helle Cathrine Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Sidsel Therese Natland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Grete Tøge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

EVALUERING AV «HELHETLIG, PRINSIPPSTYRT, METODISK TILNÆRMING» (HPMT) En klynge-randomisert studie.

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel; Tøge, Anne Grete. 2014, Arbeid og Velferd. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Helhetlig oppfølging av brukere i KVP, -en klynge-randomisert studie.

Malmberg-Heimonen, Ira. 2014, Formidling Arbeids-og velferdsdirektoratet. OSLOMETFaglig foredrag

Flere i jobb etter bedre NAV-opplæring.

Malmberg-Heimonen, Ira. 2014, OSLOMETIntervju

Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Evaluering av "Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming" (HPMT). En klynge-randomisert studie.

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel; Tøge, Anne Grete; Hansen, Helle Cathrine; Innvær, Simon. 2014, OSLOMETRapport
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »