Cristin-prosjekt-ID: 454931
Sist endret: 15. juni 2021, 12:47

Cristin-prosjekt-ID: 454931
Sist endret: 15. juni 2021, 12:47
Prosjekt

Blågrønne strukturer - Arenaer for danning og didaktisk praksis.

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
55585928
Sted
Bjørg Oddrun Hallås

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Blågrønne strukturer - Arenaer for danning og didaktisk praksis.

Populærvitenskapelig sammendrag

Om prosjektet

Prosjektperiode: FASE 1: 1999-2011 (avsluttet). FASE 2: 2011-2013. (avsluttet) FASE 3: 2013-2030 (pågående): Blå grønne strukturer - arenaer for danning, didaktiske praksiser

Kommunale friområder og andre små naturområder i lokalsamfunnene, både i Norge og i Norden, er viktige arenaer for læring, profesjonsutøvelse, rekreasjon og økt fysisk aktivitet blant ulike aldersgrupper. Blågrønne strukturer er variert landskap som skog og parker, grønne lunger, vann og vassdrag, elv og sjø. Bevaring, vedlikehold og utvikling av disse områdene er derfor sentralt. Det er behov for mer kunnskap om bruken av slike områder for ulike målgrupper og hvordan tilgang til blågrønne strukturer kan være avgjørende læringsarenaer for å nå målene for barnehagens og skolens virksomhet i ulike fag og emner. Prosjektet tar tak i mål, innhold, læringsaktiviteter, rammefaktorer, vurdering, arbeidsmåter og da i særlig grad stedsbasert læring, utepedagogikk og uteskole. Delprosjektet har ulike utviklingsprosjekt, internasjonaliseringsprosjekt og forskningsprosjekter.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKT

 1. Øvsttunparkene: Grønne lunger - Kulturlandskapet som lærings- og danningsarena. Hvordan få skoler til å definere inn lokalmiljøet, natur- og kulturlandskapet i lokale læreplaner?
 2. Vårt Nesttun: Å ivareta et byrom. Ulike byrom som nærmiljøkvalitet - offentlig, privat og frivillig sektor i samarbeid.
 3. Storøyen Eidsvåg: Utvikling av Storøyen som lærings- og danningsarena. Friluftsråd og private som ressurs i et lokalsamfunn.

 

INTERNASJONALISERING

Glokal uteskole - Nordisk lærerutdanningssamarbeid. Glokal uteskole (Outdoor education in a glocal perspective) beskriver hvordan det globale og lokale virker sammen. I dette prosjektet er det overordnede temaet hvordan internasjonalisering gjør det mulig å bringe global kunnskap til samarbeidspartnere. Her er temaet konkretisert i forhold til hvordan arbeidsmåten uteskole blir tilpasset og transformert til en lokal natur og kultur for bedre å kunne møte lokale behov, berike kulturen og motstå det som virker fremmed. Formålet med prosjektet er å løfte frem noen av de utfordringer som lærerprofesjonen står overfor i forhold til globalisering.

FORSKNINGSPROSJEKT

      1. Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodik.

      2. Kajakkpadling - en danningsreise.

      3. Hvordan kan bruk av digitale læremiddel eller verktøy, som applikasjoner, I-pad, mobiltelefon, viltkamera, avstandsmålere og go-pro kamera øke elevenes læring? 

a).intervensjoner. b). elevstemmen. c) lærerstemme d)forskerstemmen

       4. Internasjonale studenter i Norge sine oppfattelser av natur og stedsbasert læring.

       5. Use the body and forget the body -

 

 

Metode

Mixed method

Utstyr

I-pad, mobiltelefon, fotoapparat, go-pro kamera, vilkamera, avstandsmålere, kompass, høydemålere, VR-briller, droner

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tone Constance Martinessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Frøydis Hausmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Carolyn Ahmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ronny Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vi flytter skolen utendørs! Gode og inspirerende uterom.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2019, Konferanse om bygging av fremtidens skole. HVLFaglig foredrag

Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn.

Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin. 2019, Tidsskriftet UTMARK. HVLVitenskapelig artikkel

Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger.

Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin; Lund, Tom. 2019, Acta Didactica Norden (ADNO). HVLVitenskapelig artikkel

"Kortreist friluftsliv for folkehelsestudenter".

Hausmann, Frøydis. 2018, Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hva styrker de unges helse, miljø og livskvalitet?. HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 89 | Neste | Siste »