Cristin-prosjekt-ID: 499618
Sist endret: 16. februar 2016, 20:11

Cristin-prosjekt-ID: 499618
Sist endret: 16. februar 2016, 20:11
Prosjekt

China - Norway project - Research and educational collaboration within Higher Educational Institutions (HEI)

prosjektleder

Åsta Birkeland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Teatervitenskap

Emneord

Internasjonal, komparativ utdanning • Læring og undervisning • Kulturformidling • Teater for de aller minste • Prosessdrama • Idrett • Barnehagepedagogikk • Fysisk aktivitet • Anvendt teater • Utendørs undervisning • Teater i undervisningen - TIU • Glokalisering • Mat og helse • Kulturforståelse • Drama • Naturfagdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 55585987
Sted
Åsta Birkeland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

China - Norway project - Research and educational collaboration within Higher Educational Institutions (HEI)

Tittel

Norge - Kinaprosjekt - forsknings- og utdanningssamarbeid.

Vitenskapelig sammendrag

Kina-Norge-prosjektet ved Høgskolen i Bergen er et paraplyprosjekt som samler bidrag fra forskningsmiljø ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKK) og Senter for utdanningsforskning (SUF) tilknyttet høgskolen avdeling for lærerutdanning. Prosjektet vil bidra til å styrke, videreutvikle og institusjonalisere allerede etablert forskningssamarbeid, kunstfaglig samarbeid og utdanningssamarbeid med kinesiske universitet. Dette er i tråd med den norske regjeringens Panoramastrategi der styrking av samarbeid med BRIKSJ landene (Brasil, Russland, India, Kina, Sør Afrika og Japan) gis høyeste prioritet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/panorama/id2457714/

Prosjektet omfatter en rekke delprosjekter som har utviklet seg siden Kinasamarbeidet startet i 2002. Delprosjektene omfatter kunstfaglig samarbeid, forskningssamarbeid, forskningsopphold, publiseringssamarbeid, gjennomføring av forskningskonferanser og seminarer samt utdanningssamarbeid med lærerutveksling og studentmobilitet. Det samlede Kinasamarbeidet går på tvers av avdelingens utdanninger og fagseksjoner. Videre er ulike fagseksjoner og lærerutdanninger involvert. Pedagogikkseksjonen BLU og Dramaseksjonen har vært sentrale fagseksjoner fra starten av, både med hensyn til initiering, engasjement og omfang av samarbeid. Etter hvert har også Naturfagseksjonen, Pedagogikk GLU, Idrettsseksjonen og Mat og helse kommet med i samarbeidet. Samlet sett har Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning blitt en spydspiss for Kinasamarbeid blant lærerutdanningene i Norge.

Følgende universitet i Kina er involvert med formaliserte samarbeidsavtaler:

Beijing Institute of Education – BJIE (2003)

Shanghai Theatre Academy – STA (2004)

East China Normal University - ECNU (2006)

Beijing Sports University - BSU (2012)

Beijing Normal University - BNU (2015)

Paraplyprosjektet har flere formål. For det første vil prosjektet bidra til å gi Kinasamarbeidet ved Høgskolen i Bergen en sterkere institusjonell forankring. Videre vil prosjektet synliggjøre Kinamiljøet ved Høgskolen i Bergen utad, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil dessuten bli et viktig bidrag til økt internasjonalisering av utdanning og forskning. Videre vil prosjektet bidra til kunnskapsdeling mellom ulike forskningsmiljø og utdanninger på Avdeling for Lærerutdanning for å styrke miljøet faglig. Utad vil prosjektet kunne gi viktig kunnskap om hvordan man kan bygge et internasjonalt samarbeid med vekt på forskningssamarbeid, kunstfaglig samarbeid og utdanningssamarbeid.

Prosjektet vil i inneværende år sende en samlet søknad om midler innen Panoramastrategien (SIU).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åsta Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Eli Bergsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Stig Audun Eriksson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Synnøve Ekrene Hammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Physical Activity and Health promotion in Norway.

Nybakken, Tone. 2015, Guest lecture, Bejing Sports University. HVLVitenskapelig foredrag

Comparative education – fortifying preconceptions or transformation of knowledge?

Birkeland, Åsta. 2015, Policy Futures in Education. HVLVitenskapelig artikkel

Kindergarten as an arena for cultural formation.

Birkeland, Åsta. 2015, Gjesteforelesning. HVLVitenskapelig foredrag

Children's Drama.

Ødemotland, Siv. 2014, Internasjonalt samarbeid. HVLFaglig foredrag

Curriculum in Norwegian Early Childhood Education.

Birkeland, Åsta. 2014, Forelesning for PhD studenter og mastergradsstudenter. HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 88 | Neste | Siste »