Cristin-prosjekt-ID: 541329
Sist endret: 24. oktober 2017 10:17

Cristin-prosjekt-ID: 541329
Sist endret: 24. oktober 2017 10:17
Prosjekt

Prevalens av spirometri, lungelegeutredning og medisinbruk hos pasienter med alvorlig astma i Telemark, Norge

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Finansiering

 • Sykehuset Telemark
  Prosjektkode: 81.72

Klassifisering

Emneord

Astma • Lungefunksjon

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prevalens av spirometri, lungelegeutredning og medisinbruk hos pasienter med alvorlig astma i Telemark, Norge

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Gølin Finkenhagen Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Martin Veel Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Geir Klepaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Johny Kongerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5